Publicerad 10 april 2019

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018

Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs med varandra. Syftet med rapporten är att på några centrala områden ge en komprimerad bild av utvecklingen i svensk sjukvård, med stöd av så aktuella data som är möjligt. Rapporten vänder sig till alla med intresse för hälso- och sjukvårdens kvalitet och den uppföljning som bedrivs med hjälp av vårddata och kvalitetsindikatorer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.