Publicerad 5 mars 2020

Hälso- och sjukvårds­barometern 2019

Befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Befolkningens syn på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra regionernas verksamhet.

Denna rapport presenterar ett urval av resultaten från 2019 års undersökning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.