Publicerad 12 april 2019

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning som avser att fånga befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport presenterar ett urval av resultaten från 2018 års undersökning. Undersökningsföretaget Origo Group har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.