Publicerad 2 juli 2019

Hälso- och sjukvården 2035

Denna rapport handlar om svensk hälso- och sjukvård i framtiden. Avsikten är att visa vilken inriktning utvecklingsinsatserna behöver ha.

Vården behöver anpassas till ett sjukdomspanorama där kroniska sjukdomar dominerar och samtidigt bryta en ohållbar kostnadsutveckling. Ny teknik i form av digitalisering kommer att vara det viktigaste verktyget för effektivisering av vården.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.