Publicerad 27 november 2019

Hälsofrämjande och förebyggande i vårdval 2009

Den här rapporten ger en ögonblicksbild av hur landsting och regioner i sina förfrågningsunderlag och regelböcker beskriver hur uppdrag, uppföljning och ersättning med avseende på hälsofrämjande och förebyggande arbetet presenteras vid införande av vårdval i primärvård.

Rapporten har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete mellan avdelningar vård och omsorg samt ekonomi och styrning.

Hälsofrämjande och förebyggande i vårdval 2009 Pdf, 286 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR