Publicerad 26 november 2019

Hälsoekonomi och folkhälsoarbete

Folkhälsoinsatser är långsiktiga och effekterna på befolkningens hälsotillstånd blir inte synliga förrän efter relativt lång tid, medan effekterna från vårdande och rehabiliterande insatser kommer snabbt.

Rapporten ”Hälsoekonomi och Folkhälsoarbete” är skriven för förtroendevalda och tjänstemän som vill veta mer om begreppet hälsoekonomi och ämnets möjligheter. Rapporten kan inspirera till att hälsoekonomiska metoder utvecklas och används i större utsträckning i kommuner, landsting och regioner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.