Publicerad 22 juni 2023

Hållbart personcentrerat teamarbete för en nära vård

Introduktion och handledning till arbetsmaterial för chefer och ledare.

Ett stödmaterial för att skapa långsiktiga hållbara förutsättningar för personcentrerat teamarbete. Stödmaterialet består av dialog-dukar som både vänder sig till medarbetarna i teamet samt chefer och ledare i ledningsgrupp.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.