Publicerad 26 november 2019

Guide till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse

En skrift kring arbetet med verksamhetsutveckling under nya Bilaga 6 till HÖK 10. Om Sverige ska kunna hålla hög klass är en skola med hög kvalitet av största betydelse. Detta kräver flexibla och effektiva arbetsorganisationer som understödjer och bidrar till en hög effektivitet och måluppfyllelse. Det är angeläget att lärare och andra yrkesgrupper tillsammans med skolledare utvecklar metoder, arbetsordning och organisation med målet att förbättra resultaten på den enskilda skolan.

”Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse”, (Bilaga 6) är en bilaga till Huvudöverenskommelsen, HÖK 10 med Lärarnas Samverkansråd och ska ses som centrala parters stöd till arbete med verksamhetsutveckling för en ökad måluppfyllelse. SKL har tagit fram denna ”Guide till Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse” för att beskriva avtalets möjligheter genom den nytillkomna bilagan. Skriften beskriver bland annat bilagans olika möjligheter till avvikelser från Bilaga M, frågor och svar kring Bilaga 6 samt innehåller avtalsmallar för tecknande av lokala kollektivavtal.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.