Publicerad 9 januari 2020

Guide för ett för ett smart samhälle

Utvecklingen av det smarta samhället pågår för fullt. Men vad är det egentligen vi utvecklar och vad är viktigt att beakta och påverka i den processen? I den här guiden ges en bred introduktion kring frågeställningar som rör det smarta samhället, från de tekniska förutsättningarna till de nyttor som vi vill ska uppstå.

Utgångspunkten är digitaliseringens möjligheter utifrån ett kommunalt perspektiv och hur den enskilda kommunen kan utvecklas till ett smart samhälle. Digitalisering av enskilda verksamheter som exempelvis skola och omsorg berörs i mindre utsträckning. Det smarta samhället kan innebära såväl bättre kommunal service som lägre klimatpåverkan.

Guide för ett för ett smart samhälle

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset