Publicerad 25 november 2019

Gröna avtal för ett bättre samarbete - en guide för hållbarhet i offentliga lokaler

Gröna hyresavtal är en bra plattform för bättre samarbete mellan olika delar av en organisation. De ger en god struktur och praktiska redskap för att hantera det gemensamma uppdraget – att värna miljö och klimat. Den här skriften ska fungera som en guide för hållbarhetsarbetet i offentliga lokaler.

Målgruppen är fastighetsansvariga, miljöansvariga och verksamhetsansvariga i landstingen, men även motsvarande företrädare i kommunerna. Skriften har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för landstingens fastighetsfrågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.