Publicerad 10 november 2022

Graviditetsenkätens fritextsvar

Sedan december 2020 erbjuds gravida och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Det finns också möjlighet att lämna fritextsvar. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelser av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter.

18 månader efter lansering hade över 250 000 enkäter besvarats. I drygt vart fjärde fall svarade kvinnorna på fritextfrågan ”Det går inte att fråga om allt i en enkät. Har du synpunkter eller vill utveckla dina svar?” Under hösten 2022 har SKR analyserat fritextsvaren på nationell nivå och resultaten presenteras i denna rapport. Fokus är särskilt de områden där kvinnor är mindre nöjda och som vården kan utveckla.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.