Publicerad 12 juni 2023

Graviditetsenkäten - Resultat per 1 januari – 31 december 2022.

Denna rapport innehåller alla resultat, svarsfrekvens och bortfallsanalys för Graviditetsenkätens under 2022.

Syftet med Graviditetsenkäten är att fånga kvinnornas upplevelser av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Med hjälp av Graviditetsenkäten kan vårdens verksamheter ta del av kvinnors berättelser, upplevelser och erfarenheter. Det är ett unikt material som ger vården fördjupad kunskap och fakta om nuläget och möjliga utvecklingsområden utifrån kvinnornas perspektiv och behov. Resultatet bidrar till det fortsatta arbetet med målet att skapa en vård där kvinnan är trygg hela vägen – före, under och efter graviditet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.