Publicerad 12 augusti 2021

Gränsdragningslista för kommuner och regioner

En gränsdragningslista används för att ta reda på vilka föremål i en lokal som ska bekostas av hyresvärden respektive hyresgästen.

Hyresgästerna ska veta vad de kan kräva av sin hyresvärd och hyresvärden vilka åtaganden som gäller gentemot hyresgästen. Dessutom vill man göra denna fördelning av föremål på ett sätt som leder till de totalt sett lägsta kostnaderna för hela organisationen genom att säkerställa att respektive aktör gör det som denne har rätt kompetens och behörighet för.

I denna skrift kan du läsa om grunderna för gränsdragningen och resonemanget kring var ansvaret ska ligga. Som bilaga finns en bruttolista i form av ett excelblad.

Bilaga

Du kan också ladda ner bilagan som består av en bruttolista i form av ett excelblad.

Bilaga: Bruttolista (Excel) Excel, 113 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.