Publicerad 25 november 2019

Gör sjukhusen framsteg? - skillnader i resurser och kvalitet

Utifrån KPP-data på sjukhus belyser rapporten hur kostnader för vårdtillfällen inom diagnosområdena fetmakirurgi, förlossningar, kejsarsnitt, hjärtinfarkter samt höft- och knäplastiker har utvecklats över tiden 2007-2011. För samma diagnosgrupper redovisas också ett antal kvalitetsindikatorer. Som ett exempel redovisas hur Norrbottens läns landsting arbetat med KPP i styrningen av hälso- och sjukvården.

Kostnad per patient (KPP) innehåller information om vilken vård som getts och vilka resurser som utnyttjats vid varje vårdtillfälle. Metoden kan användas som ett underlag för ledning och styrning i landstingen och regionerna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.