Publicerad 31 oktober 2022

God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi?

För personal vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård.

Vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård och specifikt i komplexa situationer kan svåra frågor uppstå. Här finns konkreta tips för hur personal kan ta sig an situationerna tillsammans.

Fokus för skriften är vad personal inom vård och omsorg bör tänka på i komplexa situationer. Det grundläggande tankesättet om samverkan vid svåra frågor kan självklart användas som utgångspunkt även vid utskrivning från annan slutenvård än den psykiatriska.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.