Publicerad 24 maj 2022

God och nära vård - årsrapport 2021

SKR:s stöd för en omställning av hälso-och sjukvården med primärvården som nav.

I kommuner och regioner pågår mängder av aktiviteter för att utveckla den Nära vården. I detta arbete har SKR en central roll att stödja sina medlemmar. Stödet utvecklas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Under 2021 handlade det till exempel om stöd för ledarskap, lärande, forskning och kunskapsutveckling, utvecklad kompetensförsörjning och ändamålsenliga ersättningsmodeller.

Informationsansvarig

  • Helena Henningson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
.