Publicerad 12 april 2019

God innemiljö i skolor

Denna skrift tar upp olika faktorer som påverkar inomhusmiljön samt ger förslag på åtgärder. Studier utförda 2012 vid Umeå universitet visar att personer är olika känsliga för de faktorer som kan ge besvär. Detta innebär att symptom och upplevelser av brister i inomhusmiljön varierar mellan olika individer.

Inomhusmiljöproblem är ofta ospecifika och inte självklart kopplade till en viss orsak. Ibland är det lätt att finna orsaken, till exempel byggnadstekniska brister eller dålig städning , medan det i andra fall kan vara omöjligt.

Syftet med skriften är att förenkla dialogerna mellan rektorer, lärare, elever och föräldrar och fastighetsorganisationen vid problem med inomhusmiljön.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.