Publicerad 26 juni 2019

Global konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling

Rapporten ”Global konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling” tar upp vad stora regioner kan betyda för Sverige och Sveriges fortsatta välfärd.

Rapporten behandlar:

  • Sambandet mellan ett konkurrenskraftigt näringsliv och en utvecklad välfärd
  • Globaliseringen och dess krav på svenskt näringsliv
  • Regionalisering som ett sätt att skapa långsiktig global konkurrenskraft
  • Planeringsutmaningar för kommande stora regioner

Rapporten är skriven av ekonomie doktor Dan Hjalmarsson, tidigare GD på Myndigheten för tillväxtanalys. Författaren ansvarar för innehållet i rapporten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.