Publicerad 7 oktober 2019

Gatuarbete i tätort

Den här handboken är avsedd som en hjälp för kommuner att skapa effektiva rutiner för hantering av gatuarbeten i tätort. Innehållet kan utgöra stöd och kunskapsunderlag för såväl den kommunale handläggaren som den som ska utföra arbeten i kommunal gatumark.

Handboken är en bearbetad och utvecklad sammanslagning av de två tidigare handböckerna från Sveriges Kommuner och Landsting Arbete på väg och Ledning för grävning. Bägge dessa vilar på en gemensam kommunal arbetsprocess. Arbetsprocessen för planering och genomförande utgör ryggraden i handboken, med främsta målet att hushålla med de gemensamma resurserna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.