Publicerad 11 november 2022

Funktionsupphandling av beläggningar

Skriften visar på hur en framgångsrik upphandling genomförs och hur man undviker fallgropar i upphandlings- och uppföljningsskedet.

Syftet med denna skrift är att visa styrkan hos funktionsupphandlingen främst ur beställarens synvinkel men också ur ett entreprenörperspektiv.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.