Publicerad 25 november 2019

Funktionsnedsättning och arbete - vad gör kommuner och landsting?

Alla människor har en arbetsförmåga utifrån sina förutsättningar och det är viktigt att arbetslivet är tillgängligt för alla. Som stora arbetsgivare har kommuner, landsting och regioner ett särskilt ansvar att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att finna en plats i arbetslivet.

Denna skrift ger en bild av hur kommuner, landsting och regioner arbetar med att erbjuda möjligheter för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden. Den tar sitt avstamp i de internationella och nationella strategier som finns rörande denna fråga och belyser olika aktörers ansvar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.