Publicerad 22 november 2019

Från Prussiluskan till evidens

Den sociala barn- och ungdomsvården har ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag. Tillsammans med andra verksamheter bidrar den sociala barn- och ungdomsvården till att skapa goda levnadsvillkor för barn och ungdomar i Sverige.

Rapportens syfte är att ge en beskrivning hur förutsättningarna för den sociala barn- och ungdomsvården förändrats ur ett historiskt perspektiv samt vilka utmaningar verksamhetens står inför idag. Rapporten har skrivits av Lena Hörngren på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

Från Prussiluskan till evidens Pdf, 621 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR