Publicerad 26 november 2019

Från fattigvård till valfrihet: Utvecklingen av vård och omsorg om äldre

Skriften är en berättelse om utvecklingen av vården och omsorgen om äldre. Med många ömsesidiga beroendeförhållanden utgör vården och omsorgen om, framförallt de mest sjuka äldre, ett av samhällets mest komplexa system.

Vår förhoppning är att skriften ska utgöra underlag för en nödvändig diskussion om hur vi kan åstadkomma en bättre anpassad och sammanhållen vård och omsorg som ställer tydliga krav på helhetsgrepp och nytänkande, precis som inför Ädelreformen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.