Publicerad 12 april 2019

Framtidens äldreboende

Möjligheterna och utmaningarna är många när det gäller att skapa bra äldreboenden under de kommande fem till tio åren, som därefter ska fungera under kommande decennier. Det är många faktorer som påverkar resultatet.

Framtidens äldreboende finns redan, i form av alla de byggnader som idag bebos, används och som kommer att användas under lång tid framöver.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.