Publicerad 31 oktober 2022

Framgångsrik lokal integration

En modell för att följa flyktingars etablering på den lokala arbetsmarknaden. I rapporten presenterar SKL en statistisk modell som kan användas i uppföljningen av det lokala integrationsarbetet.

Vistelsetid i Sverige, utbildningsnivå och den lokala arbetsmarknaden är avgörande förutsättningar för flyktingars inträde på arbetsmarknaden. Det är förutsättningar som också skiljer sig mycket åt mellan kommunerna.

Modellen tar hänsyn till hur förutsättningarna ser ut i varje kommun och ger en möjlighet att jämföra flyktinggruppens förvärvsfrekvens med ett statistiskt "förväntat" värde. Syftet är att stimulera till fortsatt analys- och utvecklingsarbete på lokal och regional nivå.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.