Publicerad 26 juni 2019

Förutsättningar för innovation 2015

Vad gör kommuner och landsting för att stimulera innovation i den egna verksamheten?

Det finns begränsad kunskap om hur kommuner och landsting arbetar för att stimulera förnyelse och innovation. Därför har SKL för andra gången i följd genomfört en enkätundersökning med syftet att öka kunskapen om frågorna generellt men även fånga upp utvecklingsbehov som kan ligga till grund för såväl SKL:s egna insatser som förbundets påverkansarbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.