Publicerad 21 november 2019

Förtroendevald i upphandlingsprocessen

När verksamheten utförs av privata utförare sker det i allmänhet efter upphandling. Det påverkar arbetet i nämnden eller styrelsen som ansvarar för verksamheten. De exempel som lyfts utgår från att nämnden arbetar med att producera och/eller erbjuda välfärdstjänster inom vård och omsorg.

Ambitionen är att lyfta frågor som en nämnd eller styrelse kan behöva ställa och behandla i samband med upphandlingar, till exempel hur den politiska insynen och kontrollen i verksamhet under kontraktsperioden ska säkerställas.

Skriften riktar sig till förtroendevalda, särskilt till dig som är ny i en nämnd eller styrelse. 

Förtroendevald i upphandlingsprocessen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset