Publicerad 27 juni 2023

Förslag för att motverka hot, hat och otillåten påverkan

I den här rapporten beskrivs status i juni 2023 på de 15 förslag som SKR skickat till regeringen om att motverka hot, hat och otillåten påverkan. Vilka åtgärder som regeringen tagit initiativ till hittills, samt vad som återstår att göra.

3 av 10 medarbetare i kommuner och regioner uppger att de blivit utsatta för våld eller hot i arbetet det senaste året.

I december 2022 skickade SKR en hemställan till regeringen om att ta initiativ till nationell kraftsamling, där regeringen leder och skyndar på arbetet med att trygga förhållandena för de som arbetar för vår välfärd. I hemställan fanns förslag på 14 konkreta åtgärder, förslag på en ytterligare åtgärd skickades till regeringen i maj 2023.

I rapporten beskrivs vad som hänt med förslagen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.