Publicerad 19 september 2019

Förskolans kompetensförsörjning

Medarbetarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för förskolans kvalitet. Rekryteringsbehovet till förskolan är stort men varierar också kraftigt mellan kommuner och mellan olika delar av landet.

Den här rapporten visar hur dessa skillnader ser ut och föreslår åtgärder för att möta behoven av utbildade förskollärare och barnskötare. Det handlar dels om områden där staten behöver agera, dels om områden där kommunerna själva har ansvaret.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.