Publicerad 8 april 2021

För ett motståndskraftigt samhälle

Ett sätt att rusta samhällets motståndskraft mot kriser är att stärka medborgarnas förutsättningar för en god hälsa. Hälsofrämjande och förebyggande arbete är därför ett strategiskt val både för att klara framtidens välfärd och kommande kriser.

Lärdomar under covid-19 synliggör vikten av en god och jämlik hälsa. Skriften vänder sig till förtroendevalda, chefer och strateger på övergripande förvaltningsnivå.

Informationsansvarig

  • Filippa Myrbäck
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR