Publicerad 11 april 2019

Företags kompetensbehov: Utmaning för kommuner

Kompetensförsörjnings- och matchningsproblem engagerar många. Företagens behov av kompetens finns även på kommunernas agenda. För att få mer kunskap om kommunernas insatser genomförde SKL en enkät till samtliga kommuner.

Rapporten "Företags kompetensbehov: Utmaning för kommuner" visar resultaten av enkäten. Rapporten handlar om kommunernas faktiska arbete, och om deras syn på kommuners respektive företags ansvar och möjligheter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.