Publicerad 21 november 2019

För en jämlik och kunskapsbaserad vård

Landsting och regioner har tillsammans etablerat nationella programrådet för diabetes. Rådet arbetar för en mer jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård. Skriften beskriver i korthet rådet och dess arbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.