Publicerad 27 januari 2022

Förebygga eller reparera? Ekonomi och hälsa

De senaste Ekonomirapporterna från SKR har innehållit ett särskilt avsnitt om vikten av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Den här rapporten består av utdrag från dessa sex rapporter. Sammantaget har behov, utmaningar och handfasta exempel från olika delar av landet belysts och ger tillsammans tillfälle till reflektion. Hur når vi ett större genomslag i arbetssätt som vi ser ger goda resultat för såväl befolkning som ekonomi?

Ekonomiska incitament kan vara en drivkraft för ett stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete. Rapporten vänder sig till alla som har intresse för sambanden mellan ekonomi, hälsa och välfärd.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Förebygga eller reparera? Ekonomi och hälsa