Publicerad 8 april 2021

Förbättrade förutsättningar för en trygg och säker förlossning

Rapporten redovisar fem övergripande framgångsfaktorer som på sikt kan bidra till att öka andelen kvinnor med en trygg och säker förlossning samt en positiv förlossningsupplevelse.

Under respektive framgångsfaktor lyfts några frågor som kan diskuteras inom den egna verksamheten, i både lärande och utvecklande syfte.

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR