Publicerad 27 november 2019

Förändringskoncept : projekt Pinocchio : med syfte att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende

I projektet har 30 tvärprofessionella team deltagit. Teamen har bestått av personal från främst förskola/skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Det har varit ett stort material att hämta data och kunskap från och alla team har också dokumenterat sina resultat och lärdomar i egna slutrapporter.

Erfarenheterna som lyfts fram i den här boken hoppas vi bidrar till att fler blir intresserade och inspirerande att utveckla arbetet och förbättra situationen för dessa barn.

Förändringskoncept : projekt Pinocchio : med syfte att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende Pdf, 914 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR