Publicerad 15 april 2019

Förändringsarbete med våldsutövande män

Skriften utgår från bästa tillgängliga kunskap om förutsättningar för kvalitet i förändringsarbete med våldsutövare i form av befintlig forskning och beprövad erfarenhet från professionella på fältet.

Förhoppningen är att skriften ska fungera som ett kunskapsstöd för kvalitetsutveckling i verksamheter hos kommuner, landsting och regioner som erbjuder förändringsarbete för våldsutövare.

Förändringsarbete med våldsutövande män Pdf, 3 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR