Publicerad 11 november 2022

Fogmaterial för markbeläggning

Denna projektrapport ger råd och exempel på olika testbäddar för fogmaterial för markbeläggning.

Fogmaterial för markbeläggningar är en rapport som bygger på ett projekt som genomfördes av Malmö stad under 2006 och 2007. Syftet var att öka kunskapen om olika fogars och fogningsmetoders egenskaper, styrkor och svagheter, särskilt avseende motståndskraft mot renhållning och ogräs. Denna projektrapport ger råd och exempel på olika testbäddar. I texten ges vissa produktnamn som exempel på produkter och material, men det finns ofta ytterligare alternativ på marknaden. Mer om ogräsproblem och hur de tacklas finns att läsa i SKR:s skrift ? Koll på tillväxten?.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.