Publicerad 20 april 2021

Fler män i förskolan

Antologin vänder sig till dig som arbetsgivare, i rollen som förtroendevald eller chef, och andra som är intresserade av förskolans kompetensförsörjning och pedagogiska verksamhet. Samt till dem som vill lära sig mer om hur man kan bredda rekryteringen för att få fler män till förskolan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.