Publicerad 8 september 2022

Finansiell analys i budget och årsredovisning

Fokus på balanskravsutredning och resultatsutjämningsreserv.

Det är en angelägen uppgift att presentera analyserande och pedagogisk finansiell analyser av kommuner för årsbudgetar och i årsredovisningar. Som författare gäller det att hantera delvis motstridiga önskemål: analysen ska vara professionell och heltäckande, men också överskådlig och begriplig för mottagarna av informationen.

Denna idéskrift ska ge inspiration till en fortsatt utveckling av detta ämnesområde. De exempel som presenteras ska ses som just exempel som kan inspirera – de är inte mallar för hur det ska vara.

Författare: Hans Petersson och Pierre Donatella, Kommunforskning i Västsverige.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.