Publicerad 24 februari 2023

Feriejobb för ungdom sommaren 2022

Uppföljning av kommunernas och regionernas arbete med feriejobb för ungdomar sommaren 2022.

Sveriges Kommuner och Regioner följer årligen upp kommunernas och regionernas arbete med feriejobb. Sommaren 2022 ökade det totala antalet feriejobb som anordnades av kommuner och regioner.

Årets enkät, som skickats ut till alla kommuner och regioner, visar på ett fortsatt stort engagemang för att ordna feriejobb för unga. Enkäten besvarades av 92 procent av kommunerna och 76 procent av regionerna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.