Publicerad 28 november 2019

Fem olika sätt att arbeta för ökad trygghet: erfarenheter från fyra kommuner och ett landsting

Trygghets- och säkerhetsfrågor och hur samhället hanterar dessa har hamnat mer och mer i fokus under senare år. Den offentliga, nationella debatten uppmärksammar ofta antingen samhällets mer traditionella säkerhetsfunktioner så som exempelvis utryckande räddningstjänst och polis eller de mer trygghetsinriktade funktionerna inom samhällsplanering/stadsplanering, teknisk förvaltning, lokala brottsförebyggande råd etc.

Denna rapport bygger på fem studier av hur man arbetar i fyra kommuner ­ Göteborg, Malmö, Nyköping och Öckerö­ samt i Stockholms läns landsting (Regionplane- och trafikkontoret) för att på olika sätt öka tryggheten och säkerheten för dem som bor och verkar i området.

Fem olika sätt att arbeta för ökad trygghet: erfarenheter från fyra kommuner och ett landsting

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset