Publicerad 18 november 2020

Fastighets­bildningens roll i en digital samhälls­byggnads­process

Vad krävs för en digitalisering av den kommunala fastighets­bildnings­processen?

Fastighetsbildningsprocessen är ett strategiskt och viktigt verktyg för kommunernas utveckling. En väl genomförd förrättning som passar såväl samhällets långsiktiga utveckling som inblandade aktörers behov ökar kommunens attraktionskraft för både boende, näringsliv och turism.

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att analysera digitaliseringens effekter på fastighetsbildningsverksamheten och att redovisa hur digitala lösningar kan användas för att förstärka och utveckla informationsstödet inom fastighetsbildningsprocessen. Uppdraget redovisas till regeringen den 1 december 2020. SKR har tagit fram denna rapport med syfte att ge Lantmäteriet inspel i arbetet genom att lyfta KLM-kommunernas behov och tankar kring digitaliseringens möjligheter och fastighetsbildningens betydelsefulla roll i samhällsbyggnadsprocessen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.