Publicerad 5 juli 2023

EU:s fonder och program 2021–2027

SKR har tagit fram denna guide som ett stöd för kommuner, regioner och andra aktörer att få en överblick av vilka EU-fonder och program som finns för programperioden 2021-2027.

Alla EU:s fonder och program är utformade så att de förverkligar den Europeiska unionens mål och politik. För programperioden 2021-2027 ser vi mer fokus på grön omställning och kompetensförsörjning. Lika viktigt som i tidigare programperiod är det gränsöverskridande samarbetet, något som sker via Interregprogrammen och inom olika sektorsprogram exempelvis forskningsprogrammet Horisont Europa.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.