Publicerad 24 februari 2020

Ett systematiskt arbets­miljö­arbete främjar verksam­hets­utveckling

Skriften åskådliggör hur du som arbetsgivare kan arbeta med arbetsmiljön och att detta behöver göras systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) består av ett antal aktiviteter och förutsättningar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsmiljöfrågor ska inordnas i den dagliga verksamheten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.