Publicerad 22 november 2019

Ett samlat karriärsystem för lärare

Detta är ett stödmaterial för huvudmannen i arbetet med att planera och organisera för karriärtjänster för lärare.

För att skapa ordning mellan regeringens nya system för karriärtjänster och de karriärtjänster som flera kommuner redan har föreslår SKL ett enhetligt system med tre spår. De tre karriärspår som vi föreslår är ledarskap, förestelärare och lektor.

Ett samlat karriärsystem för lärare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset