Publicerad 27 november 2019

Ett nytt tänk: öppna jämförelser i hälso- och sjukvårdens lednings-, styrnings- och kvalitetsarbete

Denna analysrapport initierades för att spegla hur fyra landsting arbetat med resultaten i Öppna jämförelser. De fyra landstingen är Jönköping, Kalmar, Norrbotten och Västra Götaland.

Syftet var att försöka förklara vilken betydelse Öppna jämförelser har i ledning och styrning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR