Publicerad 28 januari 2021

Elevernas syn på skolan

I denna sammanställning redogör SKL för hur eleverna själva ser på skolan i den skolenkät som genomförs av Skolinspektionen.

Resultaten redovisas utifrån två perspektiv, nationell nivå (vilket innefattar både kommunala och fristående skolor) respektive enbart för kommunala skolor. Resultaten redovisas för elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.