Publicerad 28 november 2019

Elected representative and employer: the role of elected representatives as employers in Swedish local authorities and county councils

In Sweden elected representatives are also employers. They bear the final responsibility for how municipalities, county councils and regions behave in this role. This booklet describes how elected representatives are working to improve, extend and strengthen their employer role. It concerns how municipalities wish to act and be perceived as employers and the value platform they wish to adopt as concerns salary policies, health and safety/working environment, gender issues and diversity plus the type of management they, as employers, are keen to encourage and support.

Den här boken är en omarbetad engelsk version av förlagan Förtroendevald och arbetsgivare– Ansvar, mod och möjligheter (2006).

I Sverige har de förtroendevalda politikerna det yttersta arbetsgivaransvaret i kommuner, landsting och regioner. Utanför landets gränser är detta inte alltid välkänt. För en utomstående ger den här boken en inblick i de svenska förtroendevaldas arbetsgivarroll samtidigt som den beskriver det svenska lokala och regionala självstyret. Särskilt behandlar skriften komplexiteten i arbetsgivarrollen men den beskriver också hur kommunen vill vara och uppfattas som arbetsgivare och vilka värden man vill stå för när det gäller lönepolitik, hälsa/arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald samt ledarskap.

Beställs via Adda (Order via Adda)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR