Publicerad 27 november 2019

Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) följer regelbundet utvecklingen av det ekonomiska biståndet. Ett avgörande skäl är att kostnadsökningen under året varit stora och att de förväntas öka ytterligare den närmaste tiden.

Speciellt utsatta är unga hushåll. Kommunerna gjorde bedömningen att kostnadsökningen i år skulle bli 35 procent i förhållande till föregående år för hushåll under 25 år. Det är betydelsefullt att sprida de goda exempel som finns på framgångsrikt arbete med bidragsberoende hushåll i åldersgruppen16 till 24 år.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.