Publicerad 26 oktober 2021

Ekonomirapporten, oktober 2021

Expansiv finanspolitik och konjunkturåterhämtning stärker ekonomiska resultat i kommuner och regioner i år och 2022. Viktigt att starkt ekonomiskt läge får stärka förutsättningar kommande år, till exempel mer förebyggande verksamhet, ny teknik, ökad samverkan.

Lång tid behövs att överblicka pandemins effekter. Kommuners/regioners verksamheter har påverkats med konsekvenser för flyttmönster och demografi. Den snabba befolkningstillväxten ligger bakom oss. Många kommuner som vuxit snabbt har nu betydligt långsammare tillväxt, ibland till och med minskad befolkning.
Regn och översvämningar påminner om vikten av klimatanpassningar. Nuvarande regelverk lägger ansvaret för klimatåtgärder på fastighetsägarna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.